https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-42ce4132-9459-4920-a61e-c95835282cae.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-e412c4fa-e53f-473c-a553-dc74b1498e95.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-85a3d62e-0372-48c6-a65f-dd076532be2e.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-1e078325-9909-4fb3-8a27-4ec84feba003.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-f957e103-89bd-4a46-a4d6-4e75c3008594.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-42ce4132-9459-4920-a61e-c95835282cae.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-e412c4fa-e53f-473c-a553-dc74b1498e95.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-85a3d62e-0372-48c6-a65f-dd076532be2e.jpg
https://omgxr.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/AD-1e078325-9909-4fb3-8a27-4ec84feba003.jpg
VR女友(VR Kanojo / VRカノジョ)
2018-04-09 发行商:ILLUSION | 4.7 https://c1.omgxr.top/site/2023/images/xx_l4.png
单人
休闲
模拟
剧情
其他语言
Meta
这是一款和白软萌邻家妹子互动玩耍的VR游戏。VR女友,快感出手! 告别虚无缥缈的脑补,在VR世界中,你能体感到她的呼吸体温,还有两人之间脸红心跳的小距离。 你可以为她穿上你喜欢的服装,通过VR控制器,还能“亲手”和她互动…… 快点去享受和夕阳樱的二人世界吧!
评价
https://omgxr-backup.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/avatar/a7ba3e56d7282ceaf4f70ae03a196dba.png
漫游于幻梦ZBRS6X
超棒
配置需求:
https://c1.omgxr.top/6e86894f5fb5d45df88afdc41a3c7893
超棒
游戏玩法:
https://c1.omgxr.top/d51aa758717cab5bf7383e26004542c9
沉醉在虚幻BqUeFc
不错
画面效果:
https://c1.omgxr.top/1beb2ddf0a7ffd459ac25e09773b1e9f.jpg
猫猫最可爱
超棒
经典游戏。!。嘿嘿
https://omgxr-backup.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/avatar/a01fcba18caf9fa46126be1369d5ee24.png
漫游在虚幻wUq7d9
糟糕
在哪下载